Uvjeti sudjelovanja
 1. 55. Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva organiziraju Hrvatski filmski savez i Autorski studio – fotografija, film, video kao završno godišnje okupljanje neprofesijskog filmskog stvaralaštva u Hrvatskoj.
 2. Revija će biti održana u Zagrebu, od 24. do 26. studenog 2023. Na Reviji mogu sudjelovati filmski klubovi, skupine autora, studenti i pojedinci.
 3. Svaki klub, skupina, student ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja u okviru sljedećih kategorija: igrani film, dokumentarni film, animirani film i eksperimentalni film.
 4. Mogu se prijaviti ostvarenja koja nisu bila prijavljena na ostalim državnim revijama (revijama djece i mladeži u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza, kao npr. 61. Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece ili 28. Filmska revija mladeži).
 5. Godina proizvodnje prijavljenog rada ne smije biti ranija od 2021. godine.
 6. Prijava radova odvija se online putem poveznice na službenim stranicama Hrvatskog filmskog saveza i Revije hrvatskog filmskog stvaralaštva. Zaključni rok za prijavu filmova je 15. listopada 2023.
 7. Ukoliko je film na stranom jeziku pri prijavi ga je obavezno prijaviti s hrvatskim titlovima, inače film neće biti razmatran pri selekciji.
 8. Selekcijska komisija, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji. Svi prispjeli radovi koji zadovoljavaju uvjete sudjelovanja bit će pregledani, a na službenim internetskim  stranicama Hrvatskog filmskog saveza bit će objavljen popis radova koji će biti prikazani na Reviji u službenoj konkurenciji.
 9. Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog stvaralaštva pridržava ova prava:
  — pravo pohrane radova u filmskom arhivu Hrvatskoga filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
  — pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video i elektroničke medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama.

Za sve dodatne informacije obratite se na e-mail: revije@hfs.hr